මිනිසුන්ගේ පැවැත්ම ඇත්තෙන්ම සාධාරණයිද?

මෙච්චර ට්‍රිලියන ගානක් තරු තියන මේ ලෝකේ, මෙච්චර අවුරුදු බිලියන ගානක් තිස්සේ පැවතගෙන එන මේ විශ්වයේ, අපි විතරමද ඇත්තටම ජීවත් වෙන්නේ? එහෙම ජීවත් වෙනවා නම්, ඇයි එයාලා අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්නේ නැත්තේ? ඇත්තටම අපි මේ ලෝකේ තනිවෙලාද?

Continue Readingමිනිසුන්ගේ පැවැත්ම ඇත්තෙන්ම සාධාරණයිද?

සීයාගේ කතාන්දර

වයසත් එක්ක අපි ලෝකය දකින විදිය වෙනස් වෙනවා.කතාවක් කියන්නෙත් ඒ වගේ දෙයක්.අපි පොඩි කාලෙදි අහපු කතාවම දැන් අහනකොට ඒක දැනෙන්නේ ගොඩක් වෙනස් විදියට වෙන්න පුළුවන්.නමුත් ඒ හේතුව නිසාම තමයි කතාවක් කියන දේ එච්චර රසවත් වෙන්නේ.මොකද කතාවක් අර්ථකථනය වෙන්නේ ඒක අපි දකින විදිහට නිසා.

Continue Readingසීයාගේ කතාන්දර